Insamling av matolja_2

Matolja - Miljötratten & informationskampanjer

Att samla in fett och matolja från hushåll är framtiden! Förebyggande arbete för att undvika matolja i ledningsnätet är ett bra första steg. Tänker vi cirkulärt i nästa steg och satsar på insamling så löser vi inte bara problemet med matolja i avloppet, vi tar dessutom vara på den resurs som matoljan utgör.

Tack vare vårt samarbete med Samhall så kan vi nu erbjuda hela lösningen för insamling. Enkelt och resurseffektivt, utan extra arbetsinsatser för kommunen.

Läs mer om vår insamling av matolja på www.miljotratten.com/losningar/insamling