Kan rotaryklubben halvera sina utsläpp på ett år?

Karin Foreläsningar och inspiration, klimatutmaningen, Miljö och klimat

Under 2019 har Nyköping Öster Rotaryklubb antagit utmaningen att halvera sina klimatutsläpp. I Sverige lever vi som om vi hade 4.2 jordklot, nu vill Rotaryklubben visa att det är möjligt att göra skillnad som individ och förening. Förhoppningen är att inspirera fler att ta efter.

Det var strax efter årsskiftet som Rotaryklubben sjösatte projektet “Nyköping Öster halverar.” Med kärnvärden som ledarskap och kamratskap vill klubben med sin klimatsatsning ta ansvar för sina medmänniskor och över generationsgränser. Tanken är också att utmana andra föreningar och klubbar och visa på ett konkret sätt att göra skillnad.

– Rotary är ett nätverk för driftiga personer inom olika yrkeskategorier, med stora kontaktytor och möjligheter att påverka. Larmrapporterna om vårt klimat duggar tätt nu och vi ser hur redan etablerade nätverk som vårt eget kan göra stor skillnad, även om vårt fokus i vanliga fall inte är miljö och klimat, säger Birgit Båvner, president i Nyköping Öster Rotaryklubb.

Medlemmar i klubben fick under januari mäta sina klimatutsläpp med hjälp av en hemsida (www.klimatkalkylatorn.se) och sedan rapportera sina resultat. Efter att ha gjort testet vittnar många om att det var lite av en chock att se resultatet, både sitt eget och klubbens gemensamma. Om alla levde som i Rotaryklubben skulle vi behöva fem jordklot.

– Transporter är det område vi verkligen måste jobba med, säger Torkel Pettersson, som är medlem i klubben. Även om det var en chock att se hur vi ligger till, så vet vi nu vilka områden vi måste jobba med för att minska vår påverkan, det känns lättare då.

Vid fem tillfällen under vår och höst kommer olika föredragshållare att prata om och ge verktyg för att kunna minska klimatpåverkan inom fem områden; transporter, mat, konsumtion, sparande och investeringar och bostaden (“de fem B:na” bilen, biffen, butiken, börsen och bostaden.) Först ut är Anna Bergström, centrumledare från ReTuna, världens första återbruksgalleria.

– Det känns fantastiskt att vi kommit igång med utmaningen, säger projektledare Karin Sundby. Det har redan nu lett till många diskussioner vid våra lunchmöten och en känsla av att vi tillsammans gör något betydelsefullt. Rotary är ett oerhört starkt nätverk för att driva på en förändring.

I december kommer projektet utvärderas och klubbens medlemmar får återigen mäta och rapportera sina klimatavtryck. Det blir ett spännande år och Rotaryklubben hoppas kunna inspirera många under resans gång.

 

Rotary är en politiskt och religiöst obundet världsomfattande nätverk som gör humanitära insatser. Rotary har 1,2 miljoner medlemmar är fördelade på över 35 000 klubbar runt om i världen. Till Sverige kom Rotary 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades. Det finns idag 25.000 medlemmar i landet fördelade i lite över 500 rotaryklubbar.

Rotarys kärnvärden är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap.