Matsvinn

andreas Restabudet

Bloggserie del 1: Andreas Edhag – praktikant på Ideando 2019

Jag tänkte börja min lilla bloggserie med att skriva lite kort om matsvinn och vad du som konsument kan göra för att minska ditt egna matsvinn i hemmet. Matsvinn är ett problem som mycket nyligen belysts genom SVT´s program Maträddarna med programledaren Anne Lundberg och kocken Paul Svensson i spetsen. Varje år slängs 1,6 miljarder ton duglig och ätbar mat vilket är en tredje del av den totala mängd mat som produceras i världen, detta är ett slöseri både ekonomiskt och miljömässigt. Matsvinn förekommer i hela livsmedelskedjan, från jord till bord. I Sverige står hushållen för en stor del av matsvinnet, enligt Livsmedelsverket (2018) slängs cirka 19 kilo mat per person och år. Produktionen av den mat som bara slängs iväg här i Sverige utan att nå våra munnar genererar utsläpp av 2 miljoner ton koldioxid per år (Naturvårdsverket, 2018), utsläpp som alltså sker helt i onödan. Med en ständigt ökande befolkningsmängd i världen är det viktigt att en större mängd av den mat som produceras används och inte går till spillo. I en nyligen utgiven rapport av Boston Consulting Group estimeras det dock att matsvinnet kommer att öka från 1,6 ton/år till 2,1 ton/år fram till år 2030 (Hegnsholt.E, et al. 2018).

Lösning(arna)en
Vad kan vi då göra för att försöka minska matsvinnet? I grunden så tror jag att vi behöver förändra vår inställning till mat. Den stora tillgängligheten på ett brett sortiment av olika råvaror i kombination med förmånliga priser har lett till en sorts kräsenhet. Konsumenten förväntar sig en viss färg eller form på råvaror i butik vilket leder till att missformade eller missfärgade produkter sorteras bort redan i produktion och leveranser innan de når butiken eller restaurangen. I SVT´s program Maträddarna berättar morotsbonden Erik Christensson att 600 ton av hans framodlade morötter varje år slängs bort redan redan i produktion på grund av att de ej håller den standard som kunden förväntar sig att en morot ska ha. Vi alla kan bidra till lösningen på problemet, här kommer ett par tips på hur du som konsument kan minska ditt matsvinn:

  • Planera inköp och plocka inte på dig mer än vad du behöver. Om du vet att du ska använda en produkt tätt in på inköpet kan du köpa en produkt med kort datum. I många matvarubutiker finns diskar med produkter som närmar sig sitt bäst före-datum till ett nedsatt pris, ta gärna en titt och se om det du behöver finns där.
  • Lita på dina sinnen! Kolla inte enbart på bäst före-datumet innan du slänger en produkt utan lukta, smaka och titta också. Om produkten förvarats på rätt sätt håller den oftast längre och blir inte hälsofarlig på grund av att bäst före-datumet har passerat. Länk (https://sverigesradio.se/avsnitt/1212070) till radioprogrammet morgonpasset där mikrobiologen Christina Lantz svarar på frågor om bäst före-datum och hur man kan förvara sin mat på ett bra sätt för att slippa behöva slänga den.
  • Ta vara på resterna! Rester kan bli till matlåda eller användas som komplement till en helt ny rätt. I programmet Maträddarna visar kocken Paul Svensson på ett inspirerande sätt hur överbliven mat kan användas till något helt nytt, gå gärna in och titta på programmet om ni inte redan sett det. Länk till programmet: https://www.svtplay.se/matraddarna

Källor:
Hegnsholt,E et al. (2018). Tackling the 1.6- Billion-ton food loss and waste crisis. Boston Consulting Group. URL: https://www.bcg.com/publications/2018/tackling-1.6-billion-ton-food-loss-and-waste-crisis.aspx
Livsmedelsverket. (2018). Matsvinn .URL: https://www.livsmedelsverket.se/matsvinn (Hämtad 2019-01-08)
Naturvårdsverket. (2018). Matsvinn. URL: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Matsvinn/ (Hämtad 2019-01-08)