matsvinn projekt_2

Nytt arbetssätt för minskat matsvinn

Under 2020-2021 arbetade Nyköpings kommun med att minska matsvinnet i de kommunala köken. Ideando tog över projektledarrollen halvvägs in i projektet och drev arbetet framåt tillsammans med ledningsgrupp och måltidspersonal. Arbetet byggde på Livsmedelsverkets handbok för minskat matsvinn.

I projektets inledningsskede konstaterades det att så mycket som var fjärde portion kastades istället för att ätas upp. Under projektåret arbetade måltidspersonalen genom workshops fram nya arbetssätt som utmynnade i åtgärdslistor som sedan implementerades. Det totala matsvinnet minskade med 40% under projektperioden. Kommunen fortsätter nu arbetet genom att kontinuerligt mäta matsvinnet i samtliga kök.

Läs mer om projektet på Nyköping kommuns hemsida: https://nykoping.se/arkiv/nyheter/framgang-i-kommunens-arbete-for-minskat-matsvinn