Ödesmättat klimatmöte i Katowice med mycket på spel – reflektion i nätmagasinet Mänsklig Säkerhet

Karin Miljö och klimat

Reflektioner från klimatmötet i Katowice 

Som representant för föreningen Klimatriksdagen deltog vår verksamhetschef, Karin Sundby, på COP24 som observatör. Klimatriksdagen, där Karin sitter som ordförande sedan två år tillbaka, har som främsta mål att lyfta klimatet högt upp på politikernas agenda och se till att frågan inte försvinner i andra sakpolitiska diskussioner. I en artikel i nätmagasinet Mänsklig Säkerhet gör Karin en reflektion från mötet.

Läs hela artikeln här.