Färre transporter, lokala jobb & kortare leveranser

Oscar Miljötratten

För att minska transporter har vi under en längre tid letat efter möjligheter till lager och dekal-positionering i Sverige (Miljötratten tillverkas i Barcelona och fram till årsskiftet har vi bara haft begränsat lager i Sverige.)

Lösningen blev ett samarbete med Samhall i Nyköping, som kunde erbjuda både stort lager och hjälp med dekalerna. Förutom färre långväga transporter bidrar det till lokal sysselsättning och kortare leveranstider för våra kunder. Känns som en vinnare!