Färre transporter, lokala jobb & kortare leveranser

Oscar Miljötratten

För att minska transporter har vi under en längre tid letat efter möjligheter till lager och dekal-positionering i Sverige (Miljötratten tillverkas i Barcelona och fram till årsskiftet har vi bara haft begränsat lager i Sverige.) Lösningen blev ett samarbete med Samhall i Nyköping, som kunde …