Karin Sundby inspiratör

Föreläsningar & inspiration

Karin har många års erfarenhet av att föreläsa om hållbarhet i olika sammanhang. På ett inspirerande sätt fokuserar hon på att koka ned de stora frågorna till praktisk och konkret handling; vad kan vi själva göra - som medborgare, företag, föreningar, kommuner - för att bidra till att skynda på omställningen?

“[Karin är en…] inspiratör och ambassadör för klimatfrågor på ett påtagligt konkret vis i en positiv anda som manar till eftertanke utan dömande. En mycket god förebild för såväl vår kommun, som var enskild människa stor som liten.” (Del av motiveringen till Nyköpings kommuns innovationspris i besöksnäringen 2019)

Foto: Lindas Drömfoto