klimatutmaning

Klimatutmaningen

Under ett års tid genomförde Rotaryklubben Nyköping Öster “Klimatutmaningen”, på initiativ och under projektledning av Ideando. Utgångspunkten var det forskningen tydligt pekar på måste till; att halvera utsläppen varje årtionde för att vända utvecklingen och slutligen nå nettonoll. Tidshorisonten för projektet begränsades till ett år - då klubbens medlemmar utmanades till att halvera sina utsläpp. 

Projektet syftade till att ge klubbens medlemmar 

  • en grundläggande förståelse för klimatläget och till varför det är viktigt att vi agerar 
  • förståelse för sitt eget klimatavtryck 
  • verktyg och motivation att minska sitt eget klimatavtryck 

Projektet genomfördes i positiv anda för att inspirera medlemmar till att agera. Klimatutmaningen kan genomföras i vilken organisation som helst; den lathund som togs fram kan vara en hjälp på vägen.