Image

Matolja - Miljötratten & informationskampanjer

 

När matolja och fett hälls ner i avloppet så stelnar det och orsakar stopp. Återvinner vi den istället så innebär det en enorm möjlighet - matoljan kan användas i framställningen av biobränslen och bidra till minskade utsläpp.

Vi stöttar kommuner och fastighetsbolag i det förebyggande arbetet; med information och lösningar för hantering av matoljan, för att på så sätt slippa få den i avloppet.

Miljötratten är ett effektivt sätt att nå ut med informationen att matolja och fett inte hör hemma i avloppet; den tillverkas i 100% återvunnen plast. Miljötratten är en del av våra informationskampanjer, en effektiv informationsbärare och ett "verktyg" som underlättar hushållens hantering av matoljan.


Läs mer om vårt arbete med matolja på www.miljotratten.com