Image

Miljötratten

Miljötratten är ett hjälpmedel för att hushåll på ett enkelt sätt ska kunna källsortera använd matolja. Miljötratten skruvas fast på en vanlig PET-flaska och försluts med ett lock. Korken till flaskan fästs inuti trattlocket, för att sedan återanvändas när flaskan är full.

Överbliven matolja hälls i Miljötratten och flaskan, som återförsluts med trattlocket; flaskan kan sedan förvaras med övrig källsortering. Trattlocket förhindrar otrevlig lukt och läckage av matolja.

När flaskan är full återvinns matoljan enligt respektive kommuns riktlinjer och Miljötratten fästs på nästa PET-flaska för fortsatt källsortering. På Miljötrattens lock kan kommunens ha sin logga och ett kärnfullt kampanjbudskap.
 

Nyheter för Miljötratten