Image

Minimeringsmästarna

För andra gången gillt projektleder vi världens roligaste tävling - Minimeringsmästarna (i Sörmland)! Den här gången genomförs tävlingen parallellt i över 50 kommuner runt om i Sverige. Konceptet Minimeringsmästarna har utvecklats av Göteborgsregionen med finansiering från Avfall Sverige.


I Minimeringsmästarna tävlar hushåll i att minska sina avfallsmängder under ett års tid. Deltagarna träffas på olika tematräffar under året, för att utbyta erfarenheter och få tips och inspiration från projektgrupp och föreläsare. Utöver att väga sitt avfall får deltagarna även genomföra olika utmaningar inför varje träff. Utmaningarna kan till exempel vara att anordna en klädbytardag och att laga mat på rester.


Bakom projektet i Sörmland står kommunerna Nyköping, Oxelösund och Trosa, Sörmland Vatten, Länsstyrelsen och bostadsbolagen Nyköpingshem och Trosabostäder.


Läs mer om Minimeringsmästarna på www.minimeringsmastarna.se