Image

Minimeringsmästarna

I Minimeringsmästarna tävlar hushåll i att minska sina avfallsmängder under ett års tid. Deltagarna träffas på flera tematräffar under året. Temana är hållbar konsumtion, matsvinn, textil, kemikalier och kollaborativ konsumtion. På träffarna utbyter deltagarna erfarenheter och får tips och inspiration från projektledningen och föreläsare. Utöver träffarna får deltagarna olika utmaningar som de ska genomföra till nästa träff, exempel på utmaningar är klädbytardag och att laga mat på rester. Minimeringsmästarna bloggar om sina erfarenheter här på hemsidan och delar även med sig av tips och inspiration på Facebook och Instagram.

 

Nyheter för Minimeringsmästarna