Image

Nyköpings Restabud

Nyköpings Restabud tar sig an vårt orimliga matsvinn på ett underhållande sätt. Vi är helt övertygade om att om en kommun går samman och bestämmer sig för att få ner matsvinnet drastiskt, så går det. Det gäller bara att alla hjälps åt - såväl butiker, restauranger, matproducenter som privatpersoner. Genom dialog och konstruktiva, kreativa lösningar är vi säkra på att nå väldigt långt.

Sen är det fritt fram för andra kommuner att kopiera Restabuds-modellen!

Det här gör vi eftersom 1/3 av vår globala matproduktion blir matsvinn - och med vår befolkningstillväxt så kommer vi behöva producera 60 % mer mat fram till 2050. Vilken möjlighet detta matsvinn är! En svensk slänger i genomsnitt 19 kg fast, fullt ätbar föda om året. 26 kg fullt ät/drickbart rinner ner i avloppet.

Vår matproduktion står dessutom för ca 1/4 av våra utsläpp av växthusgaser.

Ja, det är några skäl till varför vi driver Nyköpings Restabud. Tillsammans kommer vi nå riktigt långt!
 

Nyheter för Nyköpings Restabud